بازی با حلقه ها,دانلود کلیپ دیدنی,پرش های ژیمناستیک

جون این پیرمرد فقط به قدرت چند لیوان و تعادل خودش وابسته است ! جالب اینجاست که گاهی کامل می لرزد! این فقط یک قسمت کوچک از این کلیپ دیدنی است. آنچه که خواهید دید: پرش های بسیار جالب، بازی با حلقه ها، نشستن روی هوا (!) و... از دست ندهید دوستان.